Privacy

1.1 Algemeen

BergHOFF bv, (hierna BergHOFF genoemd) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig op en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw gegevens enkel volgens de normen van de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Uw privacy is immers belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze Privacy Policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze Privacy Policy door te nemen

1.2. Wie zijn wij

BergHOFF is inititiefnemer van Thuisploeg en de Gegevensverantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

BergHOFF bv

BE 0870.414.949

De Weven 3 3583 Beringen

E-mailadres: Belgium@BergHOFF.be

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, ook eventuele verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, dan kunt u contact opnemen met ons op hallo@thuisploeg.be.

Wanneer er links worden aangetroffen naar andere online pagina’s op deze website, dan is dit beleid niet van toepassing op de inzameling en het gebruik van gegevens op deze gelinkte pagina’s, vermits BergHOFF geen enkele invloed heeft op hun structuur en inhoud.

2. Verwerken van Persoonsgegevens; Doel en Wettelijke Basis

2.1 Categorieën van persoonsgegevens

BergHOFF verwerkt de volgende persoonsgegevens op basis van uw acties op onze website: uw IP adres en het type en het toepassingsgebied van de elementen waartoe u toegang heeft gehad (bijvoorbeeld webpagina’s, knoppen), alsook de datum en het tijdstip van de toegang

2.2 Gebruik van de website

Wanneer u onze website gebruikt, worden verbindingsgegevens tijdelijk opgeslagen (in het bijzonder IP-adres, laatst bezochte URL, tijd en datum, bestanden die u hebt geopend). Wij verwerken deze gegevens voor zover nodig om de website te kunnen aanbieden (wat in ons gerechtvaardigd belang is). In het algemeen kan onze website worden gebruikt zonder dat u daarvoor andere persoonsgegevens moet verschaffen dan de gegevens vermeld in deze paragraaf.

2.3 Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, maken wij u duidelijk dat onze website gebruik maakt van cookies om de functionaliteit ervan te verbeteren en ter ondersteuning van de analyse van het gebruik ervan. We brengen u er ook van op de hoogte dat u, door onze website te gebruiken, instemt met ons gebruik van cookies zoals beschreven.

Cookies zijn tekstbestandjes die vanuit een webserver worden verstuurd naar uw browser en die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij herhaalde bezoeken herkennen van uzelf of van uw computer. Op die manier kunnen we ook een betere werking garanderen van de website en webanalyses uitvoeren in ons gerechtvaardigde belang. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze standaard cookies aanvaarden.

U kunt ook te allen tijde cookies deactiveren in de instellingen van uw browser, en/of cookies verwijderen van uw harde schijf via uw browsermenu. Tot slot kunt u ook een plug-in installeren in uw browser ter bescherming van uw persoonsgegevens, die de mogelijkheid biedt om tracking- en/of aanverwante cookies te voorkomen.

2.4 Overdracht van gegevens aan derden

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over aan derde partijen.

2.5 Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

Wij schrappen uw persoonsgegevens van zodra de verwerking van gegevens niet meer is vereist voor de specifiek beoogde doelstellingen. Die zijn mensen inspireren tijdens de Corona maatregelen met leuke gerechten en tips uit de Belgische keuken. ook houden we de gegevens niet bij wanneer er geen wettelijke vereisten zijn met betrekking tot het bijhouden van uw gegevens.

Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig zou blijken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen dan wel ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

2.6 Gegevensbeveiliging

BergHOFF neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang.

2.7 Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De wet aangaande de bescherming van persoonsgegevens omvat een aantal rechten met betrekking tot gegevens die verwijzen naar u als persoon (zogeheten rechten van de betrokkenen). Dit is in het algemeen het kosteloos recht op inzage te vragen tot de persoonsgegevens die worden opgeslagen door ons, alsook het recht om deze gegevens te corrigeren (In het geval de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren), te wissen (U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens of u meent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt); en de verwerking ervan te beperken (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en voor de toegestane beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), en om bezwaar aan te tekenen tegen deze verwerking (Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde wettige belangen voor de verwerking kunnen aantonen.) Of en in welke mate deze rechten worden opgesteld voor elk geval, en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn, wordt wettelijk bepaald (vanaf 25 mei 2018 is dat de General Data Protection Regulation van de EU).

De General Data Protection Regulation van de EU (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kent u tevens het recht toe van overdraagbaarheid van gegevens.

Wanneer u toestemming hebt verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u die toestemming te allen tijde en naar de toekomst toe weer intrekken.

2.8 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (COMMISSION@PRIVACYCOMMISSION.BE), HTTPS://WWW.GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT.BE/CONTACT

2.9. Geen geautomatiseerd individueel besluit

BergHOFF gebruikt uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluiten.

3. Verandering van het privacybeleid

Nieuwe wettelijke vereisten, beslissingen die binnen het bedrijf worden genomen of technische ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van ons privacybeleid. Ons privacybeleid zal dan ook worden aangepast op basis van deze nieuwe situatie. Op onze website is steeds de recentste versie terug te vinden.


%d bloggers liken dit: